Om teatret

Dramatiker Væksthus er et talentudviklingsforløb, der har til formål at udvikle talentmassen af dramatikere indenfor børne- og ungdomsteatret. Dramatiker Væksthus optager 6 dramatiker spirer i en to-årig periode og forløbene videreudvikles hele tiden ud fra tidligere erfaringer, inspiration fra børneteaterbranchen, tendenser inden for dramaturgi og fortællekunst, debatter om børns og unges vilkår - samt ud fra de aktuelle deltagere baggrund, ønsker og behov. Formålet med Dramatiker Væksthus er at give personer med interesse for at skrive for det professionelle børne- og ungdomsteater mulighed for at udvikle deres talent, stifte bekendtskab med branchen og danne et netværk, der kan støtte dem i deres fremtidige karriere inden for området. Hovedbidragsyder er Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der har givet støtte siden stiftelsen i 1997. Dramatiker Væksthus har gennem årerne yderligere fået støtte af blandt andet Dansk Skuespillerforbund, Bikubenfonden, Kulturens Børn og en lang række børne- og ungdomsteatre DV drives af en foreningsbestyrelse, der også fungerer som kunstnerisk sparingsorgan og jury.

Forestillinger i salg

Dramatiker Væksthus


Dramatiker Væksthus

Nansensgade 48 5.tv
1366 København K
Find vejWebsite

http://www.dvhus.dk