Om teatret

Teater der insisterer på at påvirke dig – Vores mål er at opbygge en anden og mere intens overenskomst med publikum. Vi afsøger grænserne for teatrets virkemidler og konfronterer publikum med de skjulte og fortrængte sider af det moderne menneske. Vi arbejder tværfagligt mellem teater, performance, multimedie og visuelle kunstformer. Vi ønsker at gøre det umuligt for tilskueren at læne sig tilbage i stolen og bare tage imod. Vi ønsker at aktivere vores publikum og derigennem få dem til at reflektere over de emner vi belyser. Vores formål er at synliggøre de sider af det moderne menneske og den moderne samfundsstruktur, som fortrænges eller skjules og som, i kraft af dette, styrer os i det daglige. Vores arbejdsmetoder: Vi funderer vores kunstneriske research i en metodisk tilgang til vores emnefelter. Vi ser uanede muligheder i samarbejdet mellem kunst og forskning. Vi tror på, at videnskabelige og teoretiske indgange til et researchfelt, giver os ekstra dimensioner at arbejde med i vores kunstneriske virke og understøtter validiteten af de historier, vi formidler. I dette krydsfelt søger vi at skabe mere intense overenskomster med publikum ved at gøre tilskueren selv til en aktiv del af vores performance Vi mener at: Teater skal kunne grave dybere ned i de strømninger, der er oppe i tiden, og belyse sider af mennesket og det samfund det lever i, sider vi endnu ikke kender eller ikke ønsker at se i øjnene.

Forestillinger i salg

Teater Bæst


Teater Bæst

Dalgas Boulevard lejl 107 2
2000 Frederiksberg
Find vejWebsite

http://www.teaterbaest.dk