Om teatret

WunderVerk er en platform for udvikling og fornyelse af scenekunsten som en aktuel kunstform, der er engageret i sin tid og sit publikum. WunderVerk arbejder ud fra en vision om at nysgerrighed, forundring og fordybelse, samt viljen til at mødes på tværs af kulturelle, etniske, politiske og sociale forskelle kan være med til at forandre verden til det bedre. Som scenekunstplatform ønsker vi at være med til at skabe refleksion over den verden og det samfund, vi lever i. Vi ønsker at bidrage til udviklingen og fornyelsen af scenekunsten som en aktuel kunstform, der er engageret i sin tid og sit publikum ved at udforske nye scenekunstneriske metoder og formater, publikumsrelationer og formidlingsformer.

Forestillinger i salg

Wunderverk


Wunderverk

Vesterfælledvej 7 A
1750 København V
Find vejWebsite

http://www.wunderverk.dk