Teaterbilletters visuelle identitet er udviklet af IDna Group i 2016 og derefter implementeret af Teaterbilletter samt eksterne grafikere.
Alle Teaterbilletters platforme samt kommunikations- og markedsføringsmateriale er underlagt denne fælles visuelle identitet.

Den visuelle identitet ligger i forlængelse af Teaterbilletters kommunikationsstrategi om at skabe et tydeligt brand med fokus på oplevelsesfaktoren. Desuden lever den op til samarbejdets mange differentierede kunstformer (drama, musical, dans, familieteater) ved at kommunikere teater i bred forstand, uden at pege på en specifik genre, teater, arrangør eller forestilling.

Denne designmanual er udarbejdet af Teaterbilletter i oktober 2017.

LOGO / LOGOTYPE / BOMÆRKE

Anvendelse af logo, logotype og bomærke

Når Teaterbilletter er afsender anvendes bomærket alene, i kombination med foto eller i kombination med logotype, alternativt samlet til ét logo (enten/eller).
Når det samlede logo anvendes, må der ikke bruges bomærke på samme sted. Dvs. at bomærket kun kan bruges i kombination med logotypen.

Brug af bomærke

Perforeringerne er altid til højre i billetten, både når bomærket anvendes separat og i logo.

Der skal enten kunne optræde et halvt eller et helt imaginært bomærke fra kanten af bomærket til den korteste side af et dokument/areal.

Bomærket skal centreres både vandret og lodret på en samlet side. Hvis der er andre elementer; tekst, foto mm, f.eks. på en billet eller gavekort, skal bomærket stå centreret inden for arealet hvor det bliver anvendt.
Der må ikke forekomme andre elementer i bomærkets ramme. Dette gælder dog ikke identitetsbilleder (se afsnit om billedstil).
Bomærket kan stå bag en tekst, men er altid foran identitetsbilleder (se afsnit om billedstil).

Andre afsenderes brug af logo

Når Teaterbilletter ikke er afsender, f.eks. på de tilknyttede teatres hjemmesider, anvendes altid det samlede logo.
Logoet skal være i én af primærfarverne, ikke i spotfarver. Alternativt sort eller hvidt.

Logoet kombineres ikke med eksternes fotos eller grafik.

FONTE / TYPOGRAFI

Ionic MT

(Web: Georgia, hvis Ionic ikke kan importeres).
Overskifter og brødtekster – bruges til overskrifter/slogans, hvis der ikke er anden brødtekst, for at differentiere teksten fra logoet.

Interstate

(Web: Arial, hvis Interstate ikke kan importeres).
Highlights og overskrifter – versaler. Undtagelse: ved længere tekster/slogans, der er i Interstate (Arial) skal der ikke skrives med versaler.

Slogans kan evt. stå i kursiv når der tales direkte til modtageren, f.eks. ’Gør drømme til virkelighed!

Brug af tal

I slogans, overskrifter mm: brug tallet i stedet for at skrive det med bogstaver, f.eks. ”Vælg 3 forestillinger og få teaterrabat”. Tallet skrives i større skriftstørrelse for at fremhæves budskabet og kommunikere, at der er tale om et retorisk greb.

KLIK HER FOR AT DOWNLOADE SKRIFTTYPER

FARVER

Der anvendes op til fire farver i Teaterbilletters kommunikations- og markedsføringsmateriale; de tre primære farver samt én spotfarve. Der må ikke bruges to eller flere spotfarver samtidig på et kommunikations- eller markedsføringsprodukt.

PRIMÆRE FARVER

Velvet Blue / Bright Beige / Bold Bronze

  

SPOTFARVER

Der er i alt udarbejdet tre spotfarver af IDna. Masquerade Tourquoise er den primære spotfarve, som kan genbruges i flere sammenhænge over flere sæsoner hvis det ønskes.

Masquerade Tourquoise / Bright Blue / Dramatic Pink

 

Derudover er der flere andre farver udviklet til spotfarver af IMPERIET og SIGNIFLY:

Deep Purple / Racing Green

Diffuse Orange / Dusty Pink

Happy Yellow / Sky Blue / Sunshine Yellow

Japanese Red / Neutral Grey 2 / Neutral Grey 1

Emerald Green / Dusty Blue

Flere spotfarver kan udarbejdes løbende efter behov og efter aftale med Teaterbilletter.

BILLEDSTIL

Teaterbilletters identitetsbilleder skal kommunikere ”teater” i bred forstand, og skal ikke kunne identificeres med én bestemt kunstart inden for teater.

Identitetsbilleder er ikke selvstændige – de skal altid bruges i forbindelse med bomærket og/eller logotype.

Identitetsbillederne er renskrabede og lavet med duotone effekt med brug af gradient map i Photoshop.

Identitetsbilleder tilpasses det konkrete formål med kommunikations- og markedsføringsmaterialet og er underlagt bomærket, der altid er centreret og står ovenpå billedet.

Bomærket kan evt. brydes op i detaljer med en 3D-effekt for at skabe ekstra dynamik:

     

Bomærket må ikke brydes i højre side ved perforeringen.

Redigeret januar 2019

Del side